Jarritos Benelux

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Jarritos. U verklaart uitdrukkelijk dat u instemt met de toepasselijkheid van deze disclaimer door gebruik te maken van de website voor aankopen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via de website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten aangeboden via de website.

 

Gebruik van de website

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website van Jarritos. Jarritos neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van haar website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Echter kan Jarritos niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Jarritos kan geen garantie geven dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Jarritos wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van haar website.

 

Informatie over onze producten en diensten

Jarritos blijft zich inspannen voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie over producten, prijzen, status van bezorging, acties en voorwaarden op de website. Jarritos behoudt zich het recht om de aangeboden informatie over producten, prijzen, acties en voorwaarden, te corrigeren en aan te passen. Jarritos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie die productbeschrijvingen en productlabels kunnen bevatten.

 

Gebruik van informatie

Jarritos behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder de vormgeving, teksten, grafisch materiaal, huisstijl en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van de Jarritos website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Jarritos of de rechthebbende. U mag de informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Jarritos en dat u de informatie ongewijzigd laat.

 

Toepasselijk recht

Op de Jarritos website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor personen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Over de disclaimer

Jarritos behoudt zich het recht voor de op of via de Jarritos website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

 

Scroll to Top
Scroll to Top